Til hovedinnhold

Slaktetall for rein høsten 2022 er bedre enn forventet

Selv med en nedgang i slakt på om lag 14 prosent fra høsten 2021, har gjennomsnittlig slaktevekt økt. Det skjer fordi antall voksne slaktedyr har økt med 23 prosent, samtidig som det er slaktet 18 prosent færre kalver enn i fjor på samme tid.

Vinteren 2022 var preget av beitekrise i store deler av Troms og Finnmark og Nordland. Det er derfor naturlig å tenke at den utfordrende vinteren kan ha påvirket for den påfølgende slaktesesongen med både lavere kalvetilgang og slakteuttak. Likevel er det rapportert inn relativt gode slaktetall så langt i 2022, og antall tonn kjøtt produsert er over forventning.

Tallenes tale

Slakterapportene fra Animalia viser at per uke 48 er det slaktet om lag 914 tonn, fordelt på 39 570 slaktedyr. På samme tid i fjor var det slaktet 45 341 dyr (968 tonn). Det er altså en nedgang på 14,58 prosent i antall dyr slaktet så langt i høst sammenlignet med samme periode i fjor.

Antallet voksne slaktedyr har økt med 23,2 prosent fra 5863 til 7228, mens det er blitt slaktet 7136 færre reinkalver i 2022 enn i 2021. Dette er en nedgang på 18 prosent. Totalt sett har det vært en nedgang i antall slakt og produksjon i tonn sammenlignet med høsten 2021.

Gjennomsnittsvekten på slaktedyr har gått opp

Den reduserte kalveprosenten sammen med økt slakt av voksen rein gjør at gjennomsnittsvekten har gått opp i alle områder unntatt Nord-Trøndelag sammenlignet med høsten 2021. Dette vil si at selv om man ikke har slaktet like mange dyr, så er antall tonn kjøtt produsert fortsatt relativt høyt. Det er totalt sett produsert 54 tonn mindre kjøtt på 5 771 mindre slaktedyr sammenlignet med 2021.

Når gjennomsnittsvekten øker på slaktereinen, betyr det mer slaktevekt totalt, selv om færre dyr er slaktet.