Til hovedinnhold

Slaktetilskudd for all rein

Siidaandeler og reinlag kan nå søke slaktetilskudd på inntil 500 kroner per rein. Ordningen er en utvidelse av kalveslaktetilskuddet og omfatter all rein. 

I januar ble Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforund enige om at det for driftsåret 2020/2021 skulle utbetales et slaktetilskudd på inntil 500 kroner per rein for all rein slaktet mellom 15. august 2020 og 31. mars 2021. Ordningen er en utvidelse av kalveslaktetilskuddet, og er blitt innført for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av beitekrisen i reindriften i fjor.  

Kravene som gjelder for kalveslaktetilskudd, må være oppfylt for all rein det utbetales tilskudd for. Det betyr at reinen må være slaktet ved godkjent slakteri, klassifisert ved optisk lengdemåling og innrapportert fra slakteriet til Landbruksdirektoratet.  

Søknaden kan sendes Landbruksdirektoratet på digitalt søknadsskjema frem til 31. mai.  

Et annet tiltak som ble innført for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av beitekrisen 2020, var opprettelse av ekstraordinært tilskudd for siidandeler og reinlag med søknadsfrist 31. mars. Per 14. april har Landbruksdirektoratet utbetalt ekstraordinært tilskudd til 395 siidaandeler og reinlag. 

Kontakt

Elena Guttormsen

Telefon: 55_56_54_48_54_50_49_54