Til hovedinnhold

Søk prosjektmidler til utvikling av økologisk produksjon og marked over tre ordninger

I årets jordbruksavtale ble det gjort endringer slik at det fra tildelingsåret 2023 kan søkes prosjektmidler med økologisk landbruk, produksjon og omsetning som tema over tre FoU-ordninger som Landbruksdirektoratet forvalter.

Med søknadsfrist 15. september 2022 kan du søke prosjektmidler for 2023 under ordningen «Utviklingstiltak innen økologisk landbruk». Utlysningsteksten gir informasjon om prioriteringer for denne søkeomgangen.

Nytt for 2023

Gjennom årets jordbruksavtale (Prp. 120 S (2021 – 2022)), ble det flyttet midler fra Utviklingstiltak innen økologisk landbruk til følgende prosjektordninger:

  • Klima- og miljøprogrammet (KMP) – 5 mill. kroner til kunnskapsutvikling om økologisk jordbruk. KMP har søknadsfrist 15. september og utlysning første uke i juli. 
  • Nasjonale tilretteleggingsmidler (NT) – 6 mill. kroner til økoprosjekter innen næringsutvikling, mobilisering og rekruttering. NT har søknadsfrist 6. oktober og utlysning ca. 1. september.

Utlysninger for disse ordningene vil bli publisert på våre nettsider.

Regjeringens ambisjon er å stimulere til økt produksjon og omsetning av økologisk mat. Arbeidet bygger på Nasjonal strategi for økologisk jordbruk fra 2018 med de tre innsatsområdene; Kunnskap og kompetanse, Legge til rette for økologisk produksjon og Utvikling av en effektiv verdikjede. Ulike virkemidler som kan bidra til utviklingen fremgår av Økologiprogrammet.