Til hovedinnhold

Statistikk om norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri

Ønsker du å følge med på utviklingen i næringsmiddelindustrien? Eller finne ut hvilke selskaper som har størst omsetning? Landbruksdirektoratet lanserer nå en nettside som hjelper deg med dette.

Næringsmiddelindustrien er Norges største landbaserte industri og foredler både importerte og norskproduserte råvarer. I 2021 var nær 40 000 personer ansatt i næringsmiddelbedriftene og omsetningen var på hele 197,2 milliarder kroner.

Næringsmiddelindustrien produserer hovedsakelig for innenlandsk forbruk, og har dermed også betydning for matvareberedskapen.

Dette er bakgrunnen for at Landbruksdirektoratet nå publiserer statistikk om utviklingen for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri.

Statistikken omfatter mat- og drikkevareindustrien, fôrvareindustrien og industri som bearbeider oljer og fett av marin opprinnelse. Dataene oppdateres flere ganger i året med de nyeste tallene fra Eurostat, SSB og Brønnøysundregistrene. Hvis du ønsker å bruke dataene videre, kan de også lastes ned til Excel direkte.

Norsk næringsmiddelindustri i tall .png
Utsnitt fra statistikksiden til Landbruksdirektoratet

 

Kontakt

Lars Aage Gulbjørnrud