Til hovedinnhold

Status barkbiller etter sommerens felletellinger

Gjennom sommeren har det vært få rapporter om skader på skog forårsaket av stor granbarkbille. Nå blir det viktig å følge med fremover.

Silje-Stavdal.jpg
Rådgiver Silje Stavdal

-Vi venter at skadebildet kan endre seg utover høsten, skogeiere bes derfor om å følge med i egen skog og melde inn observasjoner av skader, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet. Den siste felletellingen er oppsummert under barkbilleovervåkingen i Kilden..

Fortsatt økt risiko i deler av sør- og østlandet

Vestfold og Telemark har hatt høyt risikonivå lokalt gjennom alle fire felleperiodene i sommer. Bakgrunnen for dette er høye billefangster for noen lokaliteter, hovedsakelig i områdene rundt Holmestrand, både i 2021 og i ved inngang 2022.

Vår- og sommersesongen har vært tørr på Sør- og Østlandet. Det er allerede svekkede trær som bærer størst risiko for barkbilleangrep. Billefangstene i de samme lokalitetene fortsatte å være høye gjennom sesongen.  

Enkelte lokaliteter i sørligere deler av Telemark, Buskerud, og Østfold har også hatt relativt høye billefangster, samt noen områder sør for Mjøsa. Risikoen for utbrudd har ikke blitt vurdert som høy i disse områdene gjennom sesongen. Det er likevel knyttet noe usikkerhet til risikovarselet da det er flere faktorer som spiller inn på billeutviklingen.

Oppfordrer til å følge med på egen skog

-Nå gjelder det å være føre var, oppsummerer Silje Stavdal. Barkbilleutbrudd kan være utfordrende.  Vi oppfordrer skogeierne til å følge godt med i skogen sin utover høsten. -Hvis man som skogeier kjenner til at det er barkbiller i sitt område, og vet at skogen er svekket, kan det nå være riktig tidspunkt å sikre verdiene ved å ta ut skogen før skader oppstår, sier Stavdal.

Les mer om beredskap barkbiller på våre nettsider

Kontakt

Silje Stavdal