Til hovedinnhold

Status for tilskudd til sidaandeler og reinlag

Statsforvalteren behandler søknadene og Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddene.

313 søknader er ferdigbehandlet og utbetalt per utgangen av uke 27. Dette er 176 flere enn i fjor på samme tid (+128 prosent).

De 313 utbetalingene er fordelt mellom 227 tilskudd i Troms og Finnmark, 23 tilskudd i Nordland og 63 tilskudd i Trøndelag.

Totalt er det utbetalt om lag 63 mill. kroner til sidaandeler og reinlag. Vi forventer at opp mot 400 siidaandeler og reinlag vil få innvilget og utbetalt tilskudd.