Til hovedinnhold

Status for utbetaling av tilskudd til sidaandeler og reinlag

Det vises til nettnyhet fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark der de informerer om forsinket behandling av tilskuddssøknader.

Det er Landbruksdirektoratet som utbetaler ferdig behandlede tilskuddssøknader til sidaandeler og reinlag. Per uke 28 er 210 søknader behandlet hos statsforvalterne og utbetalt av Landbruksdirektoratet. De 210 utbetalingene er fordelt mellom 124 utbetalte tilskudd i Troms og Finnmark, 21 utbetalte tilskudd i Nordland og 65 utbetalte tilskudd i Trøndelag. Totalt er det utbetalt om lag 39 mill. kroner til sidaandeler og reinlag. Basert på historiske tall anslås det at det er opp mot 400 søknader totalt som skal behandles og utbetales.