Til hovedinnhold

Stor interesse for auksjon av tollkvoter

Det var hundre budgivere i årets auksjonsrunde. Kvotene for ost og storfekjøtt oppnådde mest interesse.

Markedssituasjonen i Norge, samt høye priser på verdensmarkedet, har ikke hatt vesentlig innvirkning på etterspørselen etter tollkvoter for import av ost og storfekjøtt.  

Hovedrunden for fordeling av tollkvoter ved auksjon er nå avsluttet. I tidsrommet fra 8. til 10. november 2022 er det fordelt 59 tollkvoter. Totalt kom det inn 7047 individuelle bud, og det var cirka 100 aktører som deltok. Totalt ble det auksjonert ut kvoterettigheter for 327,7 millioner kroner Dette er en noe lavere enn fjorårets resultat på 350 millioner kroner.

Stor interesse

Det var som ventet kvotene for ost fra EU og storfekjøtt som fikk de høyeste budene.

En del kvoter oppnådde vesentlig høyere pris i år enn i fjor. Disse er:

  • Annet vilt ble auksjonert til en pris på 24,51 kroner per kilo, mot 20.56 kroner i fjor.
  • Storfekjøtt fra Namibia og Botswana gikk for 23,51 kroner i år, mot 10,02 kr per kg i fjor.
  • Ender, gjess og perlehøns fra WTO gikk for 10 kroner kiloen i år, mot 8,14 kroner per kg i fjor.
  • Småfekjøtt fra WTO gikk for 12 kr per kilo i år, mot ca. 6 kr per kilo i fjor.

Kvoter for utenlands bearbeiding

Det ble i tillegg auksjonert ut kvoter med tre års varighet for bearbeiding i utlandet. Kvotene gir norske foretak mulighet til å sende råvarer til utlandet for bearbeiding, for så å importere det ferdige produktet tilbake til Norge med ingen eller redusert toll. Denne auksjonen innbrakte 43 av de totalt 327,7 millioner kronene i årets auksjonsrunde.

Resultatene fra årets auksjonsrunde finner du her

Fakta om auksjon av tollkvoter

Landbruksdirektoratet fordeler tollkvoter som gir rettigheter til å importere et kvantum med landbruksvarer til redusert tollsats.

De fleste kvotene er resultat av handelsavtaler, men det er også noen kvoter som er nasjonalt bestemt.

Tollkvotene fordeles i hovedsak ved auksjon, men noen få tollkvoter fordeles etter søknad.