Til hovedinnhold

Strømstøtte til Nord- og Midt-Norge for desember

Høye strømpriser i desember har ført til at jordbruksforetak i hele landet får strømstøtte. Nord-Norge har ikke vært innenfor ordningen tidligere.

I desember var gjennomsnittsprisen i prisområde NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) høyere enn terskelverdien på 70 øre. Gjennomsnittsprisen i NO3 og NO4 var henholdsvis 181,53 og 98,54 øre/kWh.

Dette betyr at jordbruksforetak i Midt- og Nord-Norge kan søke om strømstøtte for desember 2022. Fristen er 28. februar 2023 for å søke om støtte for desember.

Strømstøtteordningen forlenges

Stortinget har vedtatt å forlenge strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen ut juni 2023.

For jordbruksforetak er også taket for maksimalt forbruk på 60 000 kWt/mnd. per foretak forlenget ut juni 2023.

Ordningen for veksthusforetak har fremdeles ingen maksimalavgrensning på forbruk per foretak. 

Se regjeringen side om strømtiltak

Mer informasjon om strømstøtte

For deg som skal søke strømstøtte

 

Kontakt

Veronica Edland