Til hovedinnhold

Studie av antibiotikaresistens er gode nyheter for norske matprodusenter

I en nylig studie har Nofima sett på antibiotikaresistens hos en gruppe bakterier kalt Pseudomonas. Bakteriene har særlig god overlevelsesevne i mat og matproduksjonsmiljøer.

Pseudomonas-bakterier bidrar til forringelse av maten og gir nedsatt holdbarhet, redusert matkvalitet og dermed økt matsvinn. Dette er et problem i seg selv, men enda større utfordring kan det bli dersom antibiotikaresistens blir en utbredt egenskap hos disse bakteriene.

Forskningsarbeidet inngår i det strategiske programmet FutureFoodControl, der målet er økt kunnskap for trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftige emballeringssystemer. Forskningen er finansiert av FFL – Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

Har samlet bakterier i 26 år

I studien sammenliknet Nofima Pseodomonas-bakterier fra kylling samlet over en periode på 26 år. Forskerne fant ingen alarmerende funn, selv om de som forventet identifiserte resistens mot enkelte typer antibiotika. Resistensen hadde heller ikke økt gjennom tidsperioden på 26 år. En god nyhet for norske matprodusenter.

Les mer om studien på Nofimas nettsider.

Les mer om Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.