Til hovedinnhold

Svak kornsesong – lite mathvete

Prognosen fra november tilsier at kornavlingene blir 43 prosent lavere enn fjoråret – som var et rekordår. Andelen med matkvalitet er i år den laveste siden 2011.

Årets kornsesong er sterkt preget av vanskelige værforhold. Den siste kornprognosen anslår en totalproduksjon av korn på 785 000 tonn. Dette er 43 prosent lavere enn 22/23 sesongen, og 31 prosent under femårssnittet.

Det forventes også at andelen matkorn fra årets avling blir svært lav. Mengden hvete med matkvalitet er estimert til 51 000 tonn. Dette utgjør kun 30 prosent av hveteproduksjonen og er den laveste andelen siden 2011.

Tresking av korn
Tresking av korn. Foto: Torbjørn Tandberg

Årets produksjon står i stor kontrast til fjoråret. I 2022 var det rekordstor produksjon med 1 371 800 tonn korn, hele 23 prosent over femårssnittet. Nær 70 prosent av hveten hadde matkvalitet og mengden mathvete var på 274 200 tonn.

Matkvalitet avgjøres av været

Hvor stor andel korn som ender opp med matkornkvalitet påvirkes i stor grad av været, og regn ved innhøsting har negativ effekt. I år hadde vi tørke på forsommeren og ekstreme nedbørsmengder på sensommeren, dette skapte problemer for kornprodusentene. Avlingsnivået ble lavere, og kvaliteten på kornet ble dårligere.

Sammenlignet med det rekordtørre året 2018, er totalproduksjonen i år høyere, men mengden matkorn er mindre.

Norsk kornproduksjon siste 12 år.png

Det vil alltid være noe usikkerhet knyttet til prognosene. Felleskjøpet Agri, som også er markedsregulator, utarbeider prognosene. De understreker at usikkerheten er ekstra stor i år. Det er likevel liten tvil om at årets totalproduksjon og matkornandel blir vesentlig lavere enn den har vært de siste årene. Dette indikerer at mer av etterspørselen må dekkes av import.

Denne sesongen har vært utfordrende også internasjonalt, og mange land i Europa sliter med lav kornkvalitet. Møllene i Norge opplever utfordringer med å skaffe seg korn av høy kvalitet også gjennom import.

Forventet importbehov for matkorn denne sesongen er på 218 000 tonn. Dette inkluderer også bygg til mat. Bygg er den kornarten det dyrkes mest av i Norge, og det er svært uvanlig at matkornforbruket av bygg ikke dekkes gjennom norsk produksjon.

Fakta om kornprognoser

Markedsregulator, Felleskjøpet Agri, utarbeider tre faste prognoser per år (flere ved behov).

Prognosen i november er den første etter avsluttet innhøsting og gir en god indikasjon på tilgangen av korn i inneværende sesong

Prognosene er grunnlaget for fastsettelsen av størrelsen på importkvotene som Landbruksdirektoratet auksjonerer ut.

Kontakt

Matilde Orm