Til hovedinnhold

Tar grep for å få opp melkeproduksjonen

Med bakgrunn i anbefalinger fra markedsregulator og jordbruksorganisasjonene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt overproduksjonsavgiften for kumelk til kroner 0 for 2024 med umiddelbar virkning.

Kumelkproduksjon ut over disponibel kvote i 2024

For kumelkprodusenter betyr dette i praksis mulighet til å produsere melk ut over disponibel kvote i 2024. Melk levert ut over disponibel kvote, lokalforedlingskvote eller produksjonstak vil ikke bli ilagt overproduksjonsavgift. Allerede innbetalt overproduksjonsavgift for 2024 betales tilbake. Geitemelkprodusenter må fortsatt betale kroner 4,90 per liter melk levert ut over kvote.

Landbruksdirektoratet sender ut kvotebrev til alle kumelkprodusenter med informasjon.

Tar grep for å få opp melkeproduksjonen