Til hovedinnhold

Utvider overgangsordning for toll til bakepotet og industripotet

Fra 1. september 2024 gjøres ordinær prosenttoll gjeldende for potet. Det vil ta noe tid å dekke markedet med norsk potet, spesielt for bakepotet og industripotet. I en periode vil det derfor være særskilt tollavgiftsnedsettelser for disse.

Poteter Foto colourbox.jpg
Poteter rett fra jorda. Foto: Colourbox

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har besluttet en utvidet overgangsordning for bakepotet og industripotet slik at aktørene kan tilpasse seg det nye tollregimet.

Krever at en hel bransje tilpasser seg

Landbruksdirektoratet har kartlagt konsekvensene for forskjellige aktører i markedet. Bransjen er positivt innstilt til at markedet kan dekkes av norske poteter, men understreker at det vil ta noe tid å øke produksjonen. Om og når det eventuelt er mangel på norsk vare, vil Landbruksdirektoratet legge til rette for import, ved å sette ned tollavgiftsatsen.

I tillegg viser kartleggingen at det er behov for egne overgangsregler i en lengre periode for bakepotet og industripotet, slik at produksjonen kan økes med potetkvaliteter til alle formål.  

 Særskilte overgangsregler for bakepotet og industripotet

Per i dag er det begrenset norsk produksjon av bakepotet som innehar de kvalitetene markedet etterspør. Landbruksdirektoratet har estimert et årlig behov for bakepotet på omkring 3000 tonn, mens norsk produksjon er under 10 prosent av dette. Det er behov for å gi særskilte tollavgiftsnedsettelser for bakepotet i en periode etter 1. september 2024, frem til 31. august 2025.

Næringsmiddelindustrien har en omfattende bruk av poteter til produksjon av chips, pommes frites, sous vides-poteter, potetmos og andre potetprodukter. Det meste av forbruket dekkes av norsk produksjon, men noe importeres. Kartleggingen viser at det vil være behov for import til industriformål i neste sesong. For å dekke råvarebehovet vil det i perioden 1. mars til 31. juli 2025 gis særskilt tollavgiftsnedsettelse for industripotet.

Landbruksdirektoratet vil informere når det nærmer seg

Landbruksdirektoratet er i gang med å tilrettelegge for at disse overgangsordningene kan gjennomføres i praksis.

Tollavgiftssatsen vil beregnes slik at de importerte potene får om lag norsk pris.  

Vi kommer tilbake med informasjon om dette når det er klart.

Her kan du lese brevet fra Landbruks- og matdepartementet.

Kontakt

Astrid Thirud