Til hovedinnhold

Vedtak i Omsetningsrådet

Omsetningsrådet har i ekstraordinært møte i dag 20. oktober 2022 fattet følgende enstemmige vedtak:

"Omsetningsrådet vedtar å utvide maksimalt kvantum for innlegging av storfekjøtt på reguleringslager til 6 000 tonn i kalenderåret 2022."

Kontaktperson er leder i Omsetningsrådet Bjørg Tørresdal tlf.nr.: 959 65 330.