Til hovedinnhold

Vellykket kornauksjon

16. mai auksjonerte Landbruksdirektoratet årets siste importkvote for korn. Hele kvoten ble solgt til forventet pris.

For å sikre tilstrekkelig korn på markedet i Norge, fastsettes det importkvoter som skal dekke gapet mellom forbruk og norsk produksjon. Den 11. mai ble nødvendig importkvote beregnet, og 16. mai auksjonerte Landbruksdirektoratet kvoten.

Kvoter sikrer forsyningen

Kvotene endres gjennom året i takt med oppdaterte tall på produksjonen av norsk korn og endring i etterspørsel. Totalt ble kvoten for matkorn på 58 000 tonn hvor 14 000 tonn var på auksjon i mai. Gjennomsnittlig kvotestørrelse de siste fem årene var 157 000 tonn. Totalt ble kvoten for korn til kraftfôr på 265 000 tonn, mot en gjennomsnittlig kvotestørrelse de siste fem år på 392 000 tonn.  I tonn utgjør dette en kvote på 14 000 tonn for matkorn og 65 000 tonn korn til kraftfôr. Det ble ikke auksjoner oljefrø i denne runden.

Alt solgt

Det var to budgivere på auksjonen for matkorn som fikk tilslag på henholdsvis 10 og 11 kroner per tonn. Kvoten for fôrråvarer hadde seks budgivere, og de fikk tilslag på henholdsvis 17 og 18 kroner per tonn.

Resultatet av auksjonen finner du her under henholdsvis «Korn matkorn» og «korn kraftfôrråvarer».