Til hovedinnhold

Vellykket møte mellom unge reindriftsutøvere og unge bønder

For å bygge omdømme og styrke samarbeidet mellom reindriften og jordbruket, møttes unge fra Norske Reindriftsamers Landsforbunds ungdomsutvalg (NRL-U) og Norges Bygdeungdomslag (NBU) 10. oktober.

Det var godt fremmøtte da Markedsutvalget for reinkjøtt arrangerte treff for unge utøvere fra reindriften og jordbruket i Byrkije reinbeitedistrikt.

Til stede var også statssekretær Wenche Westberg fra Landbruks- og matdepartementet. Under treffet fikk hun et lærerikt møte med ungdom som satser på en fremtid i nord.

Spennende program

Reinsdyrkokken Svein Jæger Hansen trakterte de fremmøtte med reinkjøtt i smakfulle varianter. Det ble arrangert lassokasting. Ungdommene fra NBU fikk først opplæring i bruk av lasso, før de etter hvert fikk forsøke å kaste lasso på rein i gjerdet. De fikk også være med på å ta ut rein til slakting. Under lunsjen fortalte ungdommene om erfaringer, opplevelser og de mulighetene og utfordringene de står ovenfor. Felles for ungdommene fra begge næringer er utfordringer med rekruttering, psykisk helse blant ungdom, arealinngrep og arealpress.

Møte mellom Norske Reindriftsamers Landsforbunds ungdomsutvalg (NRL-U) og Norges Bygdeungdomslag (NBU) i Byrkije reinbeitedistrikt 10 oktober 2023.
Møte mellom Norske Reindriftsamers Landsforbunds ungdomsutvalg (NRL-U) og Norges Bygdeungdomslag (NBU) i Byrkije reinbeitedistrikt 10 oktober 2023.     
Foto: Landbruksdirektoratet

Viktig møteplass

Dette er første gang det legges til rette for en slik arena der de unge fra reindriften og jordbruket kan møtes. Målet er å bygge omdømme og kunnskap om reinkjøtt og reindriften, og å skape en arena for samarbeid og dialog mellom unge reindriftsutøvere og jordbruksungdom.

Møtet ble arrangert for å følge opp årets reindriftsavtale, hvor det ble foreslått et samarbeidsprosjekt mellom Markedsutvalget, Norske Reindriftsamers Landsforbunds ungdomsutvalg og Landbruks- og matdepartementet. Prosjektet skal bistå i det videre arbeidet med å bygge omdømme og kunnskap om reinkjøtt og reindrift.

Bilde i skogen av Ellen-Sara Sparrok Larsen som er leder i Norske Reindriftsamers Landsforbunds ungdomsutvalg, i midten statssekretær Wenche Westberg og Henrik Nordtun Gjertsen som var styreleder i NBU.   Foto: Landbruksdirektoratet
Ellen-Sara Sparrok Larsen som er leder i Norske Reindriftsamers Landsforbunds ungdomsutvalg, i midten statssekretær Wenche Westberg og Henrik Nordtun Gjertsen som var styreleder i NBU. Foto: Landbruksdirektoratet