Til hovedinnhold

Vis ekstra hensyn til reinsdyr i påsken

I år er det en ekstra krevende beitesituasjon for mange reinsdyr. Det er derfor svært viktig at reinsdyrene får være i fred på beiteområdene. Så styr unna reinsdyr og hold hunder i bånd, oppfordrer Landbruksdirektoratet.

Det pågår en beitekrise, der reinsdyr sliter med å komme ned til beitet som følge av is og harde snølag. Store deler av Nordland, Troms og Finnmark er berørt av krisen.  Skal du til disse områdene i påsken, er det viktig å ta ekstra hensyn.

- Totalt er det cirka 110 000 reinsdyr som er berørt av beitekrisen. Dette betyr at dyrene er ekstra sårbare i påsken i år, sier Widar Skogan som er direktør for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

Reinsdyr på beite på Finnmarksvidda.             Foto: Landbruksdirektoratet
Reinsdyr på beite på Finnmarksvidda. Foto: Landbruksdirektoratet

Styr unna

Sultne dyr har mindre krefter og er ekstra sårbare for forstyrrelser. Det er derfor viktig å ta ekstra hensyn, slik at man unngår å skremme dyrene.

- Skal du ut på vidda i påsken på scooter eller ski, er det viktig å ta hensyn til reinsdyrene. Hold avstand, hold hunder i bånd og møter du reinflokker, så snu eller kjør rundt, sier Skogan.

Følg reinvettreglene

 1. Snu hvis du ser reinsdyr. 
 2. Kan du ikke snu? Gå i annen retning eller vent til reinen har trukket vekk.
 3. Ha hunden i bånd
 4. Ser du spor i snøen, vær oppmerksom.
 5. Ser du én rein, vær oppmerksom. Det er mest sannsynlig flere rein i området.
 6. Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumringen. Rein blir paralysert av lyset.
 7. Kjør vekk hvis reinen trekker mot snøskuteren. (Rein kan tro du kommer med fôr.)

Kilde: Statsforvalteren