Til hovedinnhold

Vis hensyn i reinbeiteområder

Den siste uken har det vært mye oppmerksomhet rundt en hendelse der en hund ble avlivet i et reinbeiteområde i Alta kommune.

Konflikter mellom reindriftsinteresser og andre legitime interesser har sammensatte årsaker.

På høsten er reinen på vandring og i brunst og dermed i en særlig sårbar periode. Jakt og ferdsel bør planlegges slik at en unngår situasjoner som oppfattes som en fare for reinen.

– Vi oppfordrer til god dialog med reineierne slik at en unngår konflikter. Plikten til å ta hensyn til rein og reindrift gjelder alle som ferdes i reinbeiteområder. Kontakt gjerne reinbeitedistriktet i området du skal ferdes i, sier Liv Berit Hætta, direktør for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. Hun viser til at denne informasjonen finnes på statsforvalterens nettsider.

Både jakt- og friluftsinteresser og reindrift har rettigheter i utmarksområder.

Det finnes også nyttige verktøy som alle kan ta i bruk når de planlegger en tur på fjellet.

Kontaktinfo til distriktene finnes på statsforvalterens nettsider.

Kontakt

Liv Berit Hætta

Telefon: 55_56_54_48_54_50_49_50

Mobil: 57_48_53_55_57_48_55_57