Til hovedinnhold

Widar Skogan blir ny direktør for reindrift i Landbruksdirektoratet

Widar Skogan (58) fra Balsfjord blir ny direktør for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. Han begynner i stillingen 15. august og får kontorsted i Alta.

Widar Skogan
Widar Skogan blir ny direktør for reindrift i Landbruksdirektoratet.

Skogan har solid kjennskap til norsk landbruk, blant annet som bonde og senest som statssekretær i Landbruks- og matdepartementet fram til regjeringsskiftet i fjor høst. 

– Vi er glad for at Widar har takket ja til stillingen. Med han får vi en god leder med direkte erfaring fra utforming av landbrukspolitikken og som har lang fartstid fra annet variert politisk arbeid. Dette er spesielt nyttig for oss i våre rådgivningsoppdrag for Landbruks- og matdepartementet. Skogan har i ulike roller også hatt nær kontakt med og kjenner reindriftsnæringen godt, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Skogan er utdannet lærer med tilleggsutdanning i mediekunnskap og biologi. Han har vært blant annet lærer, rektor, og fylkesråd i Troms, og har betydelig politisk erfaring fra kommune og fylkesting. Han har over 20 års erfaring som bonde med sau og melkeproduksjon.

Widar Skogan vil som ny direktør få et overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av de sentrale reindriftspolitiske virkemidlene, samt for sekretariatsfunksjonen for Reindriftsstyret, styret for Reindriftens utviklingsfond (RUF) og for Klagenemnda for reinmerkesaker.

Skogan erstatter Liv Berit Hætta som går over i annen stilling i Landbruksdirektoratet.

Kontakt

Jørn Rolfsen

Telefon: 57_48_56_32_53_53_32_57_54_50

Mobil: 57_48_56_32_53_53_32_57_54_50