Om rapporten 

RapportnummerM-2493/2023
Dato11.4.2023
Utførende institusjon (institusjonen er ansvarlig for innholdet i rapporten)Miljødirektoratet
UtgiverMiljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens Vegvesen
RapportenTiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren (LULUCF) (PDF)

Forord

Denne rapporten svarer på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. I oppdraget ber de om et forbedret kunnskapsgrunnlag for hvordan Norge kan tette eller redusere gapet til netto null-målet frem mot 2030 i skog- og arealbrukssektoren (LULUCF).

Rapporten presenterer en overordnet tiltaksanalyse.

Første del av rapporten beskriver skog- og arealbrukssektoren i klimagassregnskapet, regelverk som regulerer arealbruk og omfanget av arealbruksendringer historisk.
Andre del av rapporten beskriver mulige tiltak for å redusere klimagassutslippene fra arealbruksendringer frem mot 2030 og konsekvenser av disse tiltakene for naturmangfold og for næring og andre samfunnsinteresser.

Siste del av rapporten beskriver avveiinger mellom arealbruk og aktivitet som reduserer utslipp i andre sektorer, samt hva som skal til for å redusere utslipp i sektoren innen 2030.

Rapporten er skrevet i samarbeid mellom Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norges Vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Miljødirektoratet har koordinert arbeidet.