Status: Avsluttet

Frist for uttalelser: 22.01.20

 

Omregningsfaktoren skal benyttes til å beregne tollsats for palmekjerneekspeller når denne råvaren inkluderes i vareomfanget til kvoten for karbohydratråvarer til kraftfôr.