Status: Avsluttet

Frist for uttalelser: 26.11.20

 

Man kan avgi høringsuttalelse selv om man ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Uttalelsene blir offentliggjort på Landbruksdirektoratets nettsider.