Status: Avsluttet

Frist for uttalelser: 16.09.19

Forslaget til ny forskrift er et ledd i oppfølgingen av Stortingets vedtak om at ansvaret for forvaltningen av tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket kan overføres til kommunene. Det betyr at det blir en helt ny forvaltningsmodell for satsingen, hvor kommuner, fylkesmenn og regional kulturminneforvaltning får nye roller og ansvar.

Svar på høringen skal sendes til Landbruksdirektoratet: postmottak@landbruksdirektoratet.no
Merk høringsuttalelsen med referansenummer: 19/27640

Høringsuttalelsen vil bli offentliggjort på Landbruksdirektoratets nettsider.

Du er velkommen til å gi høringsuttalelse selv om du ikke er oppført på lista over høringsinstanser. Videresend gjerne høringen til aktører som er aktuelle, men som ikke står på listen.