Frist for å sende høringsinnspill er 19. oktober 2022.

Skriftlige høringsinnspill må sendes på e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no eller som brev til Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 dep, 0033 Oslo. 

Høringsinnspillene må merkes med ref. 22/47329.