Status: Avsluttet

Frist for uttalelse: 22. mai 2020

Den 3. april 2020 ble forslag til endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør av 29. juni 2007 nr. 904 (satsforskriften) sendt på høring.