Frist for å sende høringsinnspill er 25.03.2022

Returadresse: Skriftlige høringsinnspill må sendes på e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no eller som brev til Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 dep, 0033 Oslo.  

Referanse: Høringsinnspillene må merkes med ref. 22/24705