Instruksen skal legges til grunn når statsforvalteren fastsetter forskrift om regionale miljøtilskudd gjeldende fra søknadsomgangen 2023. Instruksen angir hva som skal være sentralt fastsatte bestemmelser for miljøtiltakene det kan gis tilskudd for og hva statsforvalteren skal bestemme.

Frist for å sende høringsinnspill er 07.05.2022.

Skriftlige høringsinnspill må sendes på e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no eller som brev til Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 dep, 0033 Oslo.  

Høringsinnspillene må merkes med ref. 21/22497