Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Midler til arktisk landbruk

Midlene til arktisk landbruk skal bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene.

Viktig informasjon, denne ordningen vil ikke bli videreført i 2023! 

Fra 2023 kommer ordningen «Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord-Norge», med en bevilgning på 17 mill.kr.

Hvem kan søke 

Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner i landbruket i Nord-Norge, kan søke.

Hva du kan søke midler til   

Du kan søke midler til prosjekter som kan bidra til at regionale muligheter i arktisk landbruk utnyttes og videreutvikles.  

Det er landbruket i Nordland og Troms og Finnmark som er omfattet av ordningen. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ansvaret for å koordinere forvaltningen av midlene opp mot Statsforvalteren i Nordland, fylkeskommuner, næringsorganisasjoner og eventuelle andre aktører i de aktuelle områdene. 

Regjeringen har doblet bevilgningen til arktisk landbruk fra 2 til 4 mill. kroner i siste jordbruksavtale, med sikte på en treårig satsing. Målet er å øke matproduksjonen i nordnorsk landbruk med utfordrende klimaforhold. 

Hvordan søke  

Du finner informasjon om ordningen, hvordan du søker, søknadsfrister m.m., på nettsidene til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.  

Kontakt Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter. 

Landbruks- og matdepartementet 

Har det nasjonale fagansvaret for denne ordningen 

Landbruksdirektoratet 

Vi drifter fagsystemet Agros, for søknader, vedtaksbrev m.m. 

Kontaktperson: Ann-Kathrin Billing

Fant du det du lette etter?