Til hovedinnhold

Midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Hvem kan søke   

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret, kan søke.

Foretak kan søke hvis tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling. Her er det også krav om at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret.

Hva du kan søke midler til  

Du kan søke midler til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer.

Hvordan søke 

For informasjon om tilskuddsordningen, faglige prioriteringer, søknadsfrister, krav til søknad, m.m. gå inn på Regionalforvaltning.no eller fylkeskommunen sine nettsider. Søknader skal sendes til fylkeskommunen. 

Trenger du hjelp?

Kontakt fylkeskommunen i ditt fylke

Fylkeskommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

For generelle henvendelser om ordningen, ta kontakt med Annette Hovdal i Landbruksdirektoratet på telefon 78606129.  

Fant du det du lette etter?