Til hovedinnhold

Midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Hvem kan søke   

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret, kan søke.

Foretak kan søke hvis tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling. Her er det også krav om at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret.

Hva du kan søke midler til  

Du kan søke midler til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer.

Hvordan søke 

For informasjon om tilskuddsordningen, faglige prioriteringer, søknadsfrister, krav til søknad m.m., gå inn på Regionalforvaltning.no eller fylkeskommunene sine nettsider. Søknad skal sendes til fylkeskommunen i din region.

Fant du det du lette etter?