Til hovedinnhold

Fylkesvise rentemidler fra skogfond

Gjelder midler til tiltak som kommer det regionale skogbrukets næringsvirksomhet til gode.

Hvem kan søke    

Organisasjoner og institusjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevant for skogbrukets næringsvirksomhet regional, kan søke tilskudd.

Hva du kan søke tilskudd til   

  • Informasjonsmateriell, informasjonsutstyr og dekning av fellesutgifter i forbindelse med skogfaglig informasjon, arrangement og utflukter, veiledning og opplæring for skogeier, skoler, samarbeidende etater og organisasjoner, eller spesielle grupper og allmennheten.
  • Organisasjoner og institusjoner som jobber aktivt for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
  • Dekning av felleskostnader ved områdevise takster eller skogbruksplaner, som forarbeid og informasjon og takster, bildemateriell, ortofoto, kart og presentasjoner av områdevise tall. 

Hvordan søke  

Informasjon om tilskuddsordningen, søknadsfrister og krav til søknad, finner du på Statsforvalteren sine nettsider. Søknaden skal sendes til Statsforvalteren.

Trenger du hjelp?

Kontakt statsforvalteren i ditt fylke

Statsforvalteren kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Finn din statsforvalter

Fant du det du lette etter?