Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Kommunale rentemidler fra skogfond

Til prosjekter og formål som kommer det lokale skogbrukets næringsvirksomhet til gode.

Hvem kan søke    

Organisasjoner og institusjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevant for skogbrukets næringsvirksomhet lokalt, kan søke tilskudd. 

Hva du kan søke tilskudd til   

  • Informasjonsmateriell, informasjonsutstyr og dekning av fellesutgifter i forbindelse med skogfaglig informasjon, arrangement og utflukter, veiledning og opplæring for skogeier, skoler, samarbeidende etater og organisasjoner, eller spesielle grupper og allmennheten.
  • Organisasjoner og institusjoner som jobber aktivt for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
  • Dekning av felleskostnader ved områdevise takster eller skogbruksplaner, som forarbeid og informasjon og takster, bildemateriell, ortofoto, kart og presentasjoner av områdevise tall. 

Hvordan søke

Informasjon om tilskuddsordningen, søknadsfrister og krav til søknad, finner du på kommunen sine nettsider. Søknaden skal sendes til kommunen.  

Trenger du hjelp?

Kontakt din kommune

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?