Til hovedinnhold

Oppslag i Mearka, merkeregisteret for reindriften

For å få informasjon om det enkelte reinmerke, kan du slå opp i appen Mearka på din mobil.

Om appen 

Landbruksdirektoratet lanserte i september 2022 en ny app for å gjøre oppslag i det nasjonale registeret over godkjente reinmerker, merkeregisteret "Mearka". Appen fungerer på alle plattformer, men er spesielt utformet med tanke på bruk i felt, på mobiltelefon. Appen laster ned informasjon om alle merker, og den kan dermed brukes uten nettilgang. 

Hovedfunksjonen i appen er å søke opp og vise informasjon om ett eller flere reinmerker. Brukeren kan søke på reinbeiteområde, distrikt, og snitt som er brukt i merket. Merker vises fram med bilde, merkenummer, navn på snitt, reinbeiteområde, distrikt, siida (for distrikt 16) og registreringsdato. 

Eiere av registrerte merker kan logge seg inn gjennom ID-porten for å se ytterligere informasjon – navn reinmerkeeier, og siidaandel. Disse opplysningene ligger ikke åpent tilgjengelig, fordi informasjon om eierskap til reinmerker er sensitive personopplysninger. 

Personer som i sitt virke har behov for full tilgang til registeret, kan henvende seg til statsforvalter, som kan gi tilgang. 

Installasjon og bruk 

På enheten du planlegger å bruke appen, gå til: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/reinmerker-innsyn/

Med nettilgang trenger du ikke gjøre noe mer – du har nå mulighet til å gjøre oppslag i merkeregisteret. 

Hvis du ønsker å bruke appen uten nettilgang, må du følge instruksjonen som kommer opp på startsiden. Instruksjonen vil variere etter hvilken type mobiltelefon/nettleser du bruker. 

IPhone/Ipad – Bruk nettleseren Safari 

iphone_1.png

Trykk på ikon nederst på skjermen.

 

iphone_2.png

Velg "Legg til på Hjem-skjermen".

Android – Bruk nettleseren Chrome

1_android.jpg

Trykk på tre-prikker knapp øverst til høyre på skjermen.

 

2_android.jpg

Velg "Legg til på startsiden". OBS! I noen Android-versjoner står det «Installer appen» eller «Installer Mearka», i stedet for «Legg til på startsiden».

Nye data og nye versjoner av appen 

Appen vil automatisk se etter endringer og laste ned nye data. Du trenger ikke foreta deg annet enn å være på nett innimellom for å få ferske data. Det samme gjelder nye versjoner av selve appen. 

Trenger du hjelp med appen, eller har oppdaget noe feil med ditt reinmerke?

Kontakt statsforvalteren i ditt fylke.

Kontaktperson i Nordland:

Anne I. Utsi 

Kontaktperson i Trøndelag:

Brit-Agnes Buvarp    

Kontakt Troms og Finnmark:

sftfpost@statsforvalteren.no