Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på samisk

Søke om godkjenning av reinmerker

Alle reinmerker skal være godkjent av en merkenemnd og registrert i merkeregisteret før de tas i bruk.

Hvem kan søke?

I reinbeitedistrikt kan bare personer som har rett til reinmerke få registrert reinmerke.

Om prosessen:

Fant du det du lette etter?