Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/36

Refusjon av kursavgift - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 4-4. Krav til søknaden

§ 4-4

Søknad om refusjon av utgifter må sendes på særskilt skjema til Landbruksdirektoratet innen 6 måneder etter kursets avslutning. Som vedlegg til søknaden sendes den dokumentasjon Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningen.

Kilde: Forskrift om Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Hvis kurset består av flere deler, kan søknaden sendes innen 6 måneder etter kursets siste del er avsluttet.

Dokumentasjon av utgiftene skal legges ved søknaden. Hvilken dokumentasjon dette er, fremgår av søknadsskjemaet. Hvis Landbruksdirektoratet har behov for flere opplysninger eller mer dokumentasjon, skal søker forespørres om dette før vedtaket blir fattet.

Fant du det du lette etter?