Til hovedinnhold

Tilskudd til frakt av rein i forbindelse med slakting

Gjelder tilskudd til frakt av levende rein fra samlingsgjerde til godkjent slakteri, eller frakt av reinskrott fra slakteri til videreforedling.

Hvem kan søke?

Tilskudd for frakt av levende rein kan innvilges til den som første gang kjøper råvaren fra reineier. Ved direktesalg fra reineier til forbruker eller detaljist kan tilskudd innvilges til reineier.

Om prosessen:

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?