Til hovedinnhold

Rapportere slaktet rein og lagerbeholdning

Slakterier plikter å rapportere reinslakt og lagerbeholdning av reinkjøtt hver måned.

Hvem må rapportere

Den som første gang kjøper råvaren fra reineier skal rapportere slaktet rein og lagerbeholdning av reinkjøtt hver måned. Dette betyr at en videreforedlingsbedrift som kjøper rein fra reineier, og leier inn et slakteri til å utføre slaktingen (leieslakt), skal rapportere om slaktet rein til Landbruksdirektoratet. Slakterier skal rapportere når de kjøper rein fra reineier. Ved direktesalg fra reineier til detaljist skal reineier rapportere. Alle som har lagerbeholdning av reinkjøtt skal rapportere inn dette.

Om prosessen:

Viktige datoer

Frist for å rapportere:

Slaktejournal (uten pris og eierinformasjon) må lastes opp senest to uker etter utgangen av måneden slaktingen er gjennomført.

Frist for å rapportere:

Prisrapportering inkludert reineiers fødselsnummer må lastes opp senest to måneder etter utgangen av måneden slaktingen er gjennomført. Rapporteringsfrist for slakting i mars er 30. april.

Frist for å rapportere:

Rapportering av frakteopplysninger må lastes opp senest tre måneder etter at fraktoppdraget er utført.

Frist for å rapportere:

Frist for å rapportere om lagerbeholdning er senest innen to uker etter utgangen av måneden slaktingen er gjennomført

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?