Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på samisk

Tilskudd til juridisk bistand

Gjelder tilskudd til juridisk bistand i forbindelse med sikring av beiterett eller beitearealer, både med og uten domstolsbehandling i Norge.

Hvem kan søke?

Reinbeitedistrikter og siidaer kan søke om tilskudd.

Om prosessen:

Viktige datoer

Søknadsfrist:

løpende

Rapporteringsfrist i saker med domstolsbehandling:

Tre måneder etter domsavsigelse

Rapporteringsfrist i saker uten domstolsbehandling:

Tre måneder etter at saken er avsluttet

Når du får svar:

normalt 3 uker etter at søknaden er mottatt

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

 

Ansvarlig for ordningen:

Iver Øyen

Fant du det du lette etter?