Til hovedinnhold

Veileder for reindriftas motorferdsel på barmark i verneområder

4. Opplysninger i distriktsplanen som er nødvendige for saksbehandlingen

Her følger en punktliste over relevant informasjon som bør tas med i distriktsplanen, og som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling hos forvaltningsmyndigheten.

 • Geografisk område som berøres av barmarkskjøring.
  • Hvilke verneområder berøres av kjøringen?
  • Hvilke faste kjøreløyper/traseer skal benyttes? Disse traseene skal kartfestes.
  • Beskrivelse av områder hvor det eventuelt er et behov for kjøring utenfor faste kjøreløyper/traseer. Områdene kartfestes i den grad det er mulig.
  • Hvilke arbeidsoppgaver er knyttet til kjøring i de ulike områdene, for eksempel gjeting. eller samling i forbindelse med kalvemerking, flytting, slakting mm. Områdene kartfestes i den grad det er mulig.
 • Omfanget av kjøringen skal beskrives så langt det er mulig.
  • I distriktsplanen bør det fremgå en vurdering av om behovet er stort eller lite, og i hvilke perioder det er størst behov for barmarkskjøring.
  • Angivelse av type kjøretøy (ATV m/u belter, 2 hjuls motorsykkel etc.) og bruksområde.
  • Behovet for medhjelpere/drenger gjennom året, type arbeid, kjøretøy osv.

Fant du det du lette etter?