Til hovedinnhold

Hvordan dreper granbarkbillen trær?

Av Paal Krokene, Jostein Gohli og Bjørn Økland, NIBIO

Et hogstmodent grantre er mange millioner ganger større enn en granbarkbille. Likevel kan billene ta livet av store grantrær gjennom å samarbeide – både med hverandre og med sopp. Hundrevis av biller jobber sammen når billene angriper et tre, og de bærer med seg spesielle sopper som hjelper til å bryte ned granas forsvar.

Grana bruker fysiske barrierer og giftige kjemikalier til å forsvare seg mot insekter og sopper. Derfor gir få insekter seg i kast med et friskt grantre. Den brune ytterbarken er treets første forsvarslinje og fungerer som et skjold mot inntrengere. Lenger inne i barken finnes andre forsvarsverk, slik som kvaekanaler fulle av seig, giftig kvae som både renser, desinfiserer og forsegler sår i barken.

Granbarkbillen er en av ytterst få organismer som kan overvinne forsvaret til et friskt grantre. Billene har to spesielle knep som gjør dette mulig. For det første kommuniserer de ved hjelp av kjemiske duftsignaler, såkalte feromoner. Disse gjør dem i stand til å sette inn koordinerte masseangrep der hundrevis av biller angriper det samme treet. For det andre har billene et samliv med ulike sopper som hjelper til å bryte ned granas giftige forsvar. Soppene og granbarkbillen er gode partnere som utfyller hverandre – de er gode til forskjellige ting.

Billene er eksperter på å finne fram til passende trær å angripe. De er utholdende flyvere og kan forflytte seg flere kilometer i søken etter vertstrær. Når billene finner et egnet tre borer de seg rett gjennom ytter- og innerbark, uten å bry seg så mye om de ulike forsvarsmekanismene der. Vel inne i treet produserer billene feromoner som lokker til seg flere biller i et masseangrep.

Soppene har klebrige sporer som limer seg fast på billekroppen og er helt avhengige av billene for å komme seg rundt. Soppene bruker dermed billene som en slags buss når de flytter seg fra et tre til et annet. Når «billebussen» ankommer innerbarken er soppene i sitt ess – de er eksperter på å bryte ned og uskadeliggjøre mange av giftstoffene grana produserer. Noen av stoffene kan soppene til og med omdanne til forbindelser som inngår i granbarkbillens feromoner.

Samarbeid er altså nøkkelen til hvordan granbarkbillen kan drepe friske grantrær: de små billene jobber sammen i koordinerte masseangrep og deres følgesvenner soppene forsterker effekten av hvert billeangrep og bryter ned granas kjemiske forsvar. Dette dødelig effektive samarbeidet mellom biller og sopp gjør granbarkbillen til Europas verste tredreper.

Tre som er masseangrepet og drept av granbarkbillen
Tre som er masseangrepet og drept av granbarkbillen

Foto: Paal Krokene.