Faglig beredskapsplan 

For å kunne håndtere et stort angrep av barkbiller i Norge har Landbruksdirektoratet, i samarbeid med NIBIO, utarbeidet en første versjon av faglig beredskapsplan for stor granbarkbille. Første versjon av planen er forankret hos statsforvaltere og skognæringa.

Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille, versjon 1.0

Varsel om risiko for utbrudd 

NIBIO har utarbeidet et varsel om risiko for utbrudd av stor granbarkbille i Skogportalen for tre geografiske soner i Norge. Dette varselet vil oppdateres etter hver felletømming gjennom barkbillesesongen. 

NIBIO gjør faglige vurderinger og anbefaler risikonivå til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet fastsetter risikonivå. 

Sonevise varsel tilgjengeliggjøres i eget kartlag under «Barkbilleovervåking» i Skogportalen.

Utdypende informasjon om risikovarselet finnes på NIBIO sine nettsider om barkbilleovervåking.

Hvor ofte varselet oppdateres 

Varsel om risiko for utbrudd av stor granbarkbille oppdateres 

  • Fredag 26. mai
  • Fredag 16. juni
  • Fredag 14. juli
  • Fredag 18. august

Hvordan kjenne igjen stor granbarkbille? 

Opplæringsvideoer for å kjenne igjen stor granbarkbille.

Filmene er laget av Paal Krokene og Isabella Børja.

Videoen gir en beskrivelse av hvordan man kjenner igjen nye angrep av granbarkbille.

Beskrivelse av den store granbarkbillens livssyklus.

Filmene er laget av Skogsstyrelsen Sverige.

Hvilke trær bør hogges og når er dette et effektivt tiltak?

I videoen ser man på hvilke trær bør hogges og hvilke trær som kan bli stående.

Ved å se på utviklingen av gangsystemet kan man vurdere hvilke tiltak som er effektive.

Filmene er laget av Skogsstyrelsen Sverige.

Skogsstyrelsen Sverige har flere gode videoer med informasjon om stor granbarkbille.

Oversikt finner du her (Youtube)