Landbruket har flere virkemidler som skal bidra til å nå målet om et åpent og variert kulturlandskap. Under finner du tilgjengelig statistikk for utvikling i kulturlandskapet basert på tall fra de økonomiske virkemidlene; regionalt miljøtilskudd (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).