Landbruket har flere virkemiddel som skal bidra til å nå mål om et åpent og variert kulturlandskap. Under finner du tilgjengelig statistikk for utvikling i kulturlandskapet basert på tall fra de økonomiske virkemidlene; regionalt miljøtilskudd (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).