Landbruksdirektoratet samler inn dataene for administrative formål. Prisene rapporteres månedlig til SSB og inngår videre i SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands.

Statistikken omfatter priser til produsent på et utvalg av jordbruksvarer. Priser inkludert er egg, høy, korn, kraftfôr, såfrø og såkorn. Melk inngikk til og med desember 2022.

Norske produsentpriser er del av Nasjonalt program for offisiell statistikk 2024–2027. På Landbruksdirektoratets side for offisiell statistikk publiseres statistikkalender og annen informasjon om våre offisielle statistikker.