2021 - 2022

Oppdatert 5.5.2022

Disse prisene inngår videre i SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands.

Tallgrunnlag og historiske tall

Beskrivelse Enhet Januar Februar Mars April
Egg, fra høns i miljøinnredning, str L kr/kg 14,01 14,05 15,01 15,01
Egg, fra frittgående høner, str L kr/kg 16,71 16,75 17,71 17,71
Kraftfôr til drøvtygger kr/100 kg 371,5 378 388,5 401,5
Kraftfôr til svin kr/100 kg 392 400 409 425
Mathvete øre/kg 383 386 382 370
Matrug øre/kg 332 339 324 324
Bygg øre/kg 321 323 320 321
Havre    øre/kg 302 304 301 304
Såkorn, bygg øre/kg 361,5 361,5 361,5 361,5
Såkorn, havre øre/kg 355 355 355 355
Rødkløverfrø kr/kg 75 75 75 75
Timoteifrø kr/kg 27,30 27,30 27,30 27,3
Høy, 100 kg presset vare kr/100 kg 230 230 230 230
Melk fra produsent kr/100 liter 415 415 415 415

Historisk utvikling

NB: Endring f.o.m. august 2020. Produsentpris er pris til såkornavler. (Tidl: pris til kornhandler)