2021

Oppdatert 07.06.2021

Disse prisene inngår videre i SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands.

Tallgrunnlag og historiske tall

Beskrivelse Enhet April Mai
Egg, fra høns i miljøinnredning, str L kr/kg 13,17 13,17
Egg, fra frittgående høner, str L kr/kg 15,87 15,87
Kraftfôr til drøvtygger kr/100 kg 368 369
Kraftfôr til svin kr/100 kg 379,5 383
Mathvete øre/kg 384 356
Matrug øre/kg 450 450
Bygg øre/kg 312 313
Havre    øre/kg 284 284
Såkorn, bygg øre/kg 349,5 349,5
Såkorn, havre øre/kg 343 343
Rødkløverfrø kr/kg 72 72
Timoteifrø kr/kg 26,56 26,56
Høy, 100 kg presset vare kr/100 kg 230 230
Melk fra produsent kr/100 liter 414 424

Historisk utvikling