2022

Oppdatert 6.1.2022

Formål: Landbruksdirektoratet samler inn dataene for administrative formål. Prisene rapporteres til SSB og inngår videre i SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands.

Tallgrunnlag og historiske tall

BeskrivelseEnhetSeptemberOktoberNovemberDesember
Egg, fra høns i miljøinnredning, str Lkr/kg14,8614,8614,8614,85
Egg, fra frittgående høner, str Lkr/kg17,5617,5617,5617,55
Kraftfôr til drøvtyggerkr/100 kg449,5459467469
Kraftfôr til svinkr/100 kg482490490494
Mathveteøre/kg465475482483
Matrugøre/kg428414414414
Byggøre/kg392394407413
Havre øre/kg381386403408
Såkorn, byggøre/kg451,5451,5451,5451,5
Såkorn, havreøre/kg455455455455
Rødkløverfrøkr/kg86868686
Timoteifrøkr/kg32,5832,5832,5832,58
Høy, 100 kg presset varekr/100 kg240240290290
Melk fra produsentkr/100 liter508491476461

Historisk utvikling

Kraftfôr: pris til kraftfôrprodusent, i bulk, ekskl. rabatter og tilleggskostnader. Én pris for drøvtyggerfôr og én for svinefôr. Kilde: prislister fra en kraftfôrprodusent

Korn: månedlig gjennomsnittspris til produsent på mathvete, matrug, bygg og havre hos kornmottakene, ekskl. tillegg og trekk som ikke er knyttet til kvalitet. Kilde: Landbruksdirektoratet

Såkorn: priser til såkornavlere på bygg og havre. Disse beregnes som målpris på kornarten pluss såkorntillegg. Dersom det betales ulike såkorntillegg for ulike sorter av en art, brukes gjennomsnitt. Kilde: Felleskjøpet Agri

NB: Endring f.o.m. august 2020. Produsentpris er pris til såkornavler. (Tidl: pris til kornhandler)

Såfrø: priser til produsent på rødkløver og timotei. Beregnes som gjennomsnitt av prisene på de største sortene. Prisen er uendret gjennom avtaleåret. Kilde: Norsk frøavlerlag

Høy: pris til produsent for tørt høy i småbunter, klasse H3 til H4. Kilde: Olaf Gjesti & Sønn AS

Egg: produsentpris (avregningspris). Listepriser for egg, for hhv. egg fra frittgående høner og høner i miljøbur, str. L., uten øvrige tillegg og trekk. Kilde: Nortura

Melk: basispris på melk med sesongtillegg eller -trekk. Kvalitetstrekk eller -tillegg er ikke inkludert. Kilde: Tine