2023

Oppdatert 9.5.2023

Formål: Landbruksdirektoratet samler inn dataene for administrative formål. Prisene rapporteres til SSB og inngår videre i SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands.

Tallgrunnlag og historiske tall

BeskrivelseEnhetJanuarFebruarMarsApril
Egg, fra frittgående høner, str Lkr/kg18,8518,8518,8518,78
Kraftfôr til drøvtyggerkr/100 kg468,5467464,5467
Kraftfôr til svinkr/100 kg499502505,5509
Mathveteøre/kg481484483480
Matrugøre/kg409410413413
Byggøre/kg415418415408
Havre øre/kg400404401390
Såkorn, byggøre/kg453453453453
Såkorn, havreøre/kg457457457457
Rødkløverfrøkr/kg86868686
Timoteifrøkr/kg32,5832,5832,5832,58
Høy, 100 kg presset varekr/100 kg290290290290

Historisk utvikling

Kraftfôr: pris til kraftfôrprodusent, i bulk, ekskl. rabatter og tilleggskostnader. Én pris for drøvtyggerfôr og én for svinefôr. Kilde: prislister fra en kraftfôrprodusent

Korn: månedlig gjennomsnittspris til produsent på mathvete, matrug, bygg og havre hos kornmottakene, ekskl. tillegg og trekk som ikke er knyttet til kvalitet. Kilde: Landbruksdirektoratet

Såkorn: priser til såkornavlere på bygg og havre. Disse beregnes som målpris på kornarten pluss såkorntillegg. Dersom det betales ulike såkorntillegg for ulike sorter av en art, brukes gjennomsnitt. Kilde: Felleskjøpet Agri

NB: Endring f.o.m. august 2020. Produsentpris er pris til såkornavler. (Tidl: pris til kornhandler)

Såfrø: priser til produsent på rødkløver og timotei. Beregnes som gjennomsnitt av prisene på de største sortene. Prisen er uendret gjennom avtaleåret. Kilde: Norsk frøavlerlag

Høy: pris til produsent for tørt høy i småbunter, klasse H3 til H4. Kilde: Olaf Gjesti & Sønn AS

Egg: produsentpris (avregningspris). Listepriser for egg fra frittgående høner, str. L., uten øvrige tillegg og trekk. Kilde: Nortura

NB: Endring f.o.m. januar 2023: priser på egg fra høner i miljøbur utgår.

Melk: basispris på melk med sesongtillegg eller -trekk. Kvalitetstrekk eller -tillegg er ikke inkludert. Kilde: Tine

NB: Pauset fra januar 2023.