2021

Oppdatert 13.10.2021

Disse prisene inngår videre i SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands.

Tallgrunnlag og historiske tall

Beskrivelse Enhet August September
Egg, fra høns i miljøinnredning, str L kr/kg 13,61 13,61
Egg, fra frittgående høner, str L kr/kg 16,31 16,31
Kraftfôr til drøvtygger kr/100 kg 375 370
Kraftfôr til svin kr/100 kg 386 381
Mathvete øre/kg 361 363
Matrug øre/kg 330 330
Bygg øre/kg 301 301
Havre    øre/kg 280 279
Såkorn, bygg øre/kg 359,5 359,5
Såkorn, havre øre/kg 353 353
Rødkløverfrø kr/kg 75 75
Timoteifrø kr/kg 27,30 27,30
Høy, 100 kg presset vare kr/100 kg 230 230
Melk fra produsent kr/100 liter 482 482

Historisk utvikling