2022

Oppdatert 13.9.2022

Disse prisene inngår videre i SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands.

Tallgrunnlag og historiske tall

BeskrivelseEnhetMaiJuniJuliAugust
Egg, fra høns i miljøinnredning, str Lkr/kg15,0115,0114,9314,92
Egg, fra frittgående høner, str Lkr/kg17,7117,7117,6317,62
Kraftfôr til drøvtyggerkr/100 kg418436436,5432,5
Kraftfôr til svinkr/100 kg441450,5453,5459
Mathveteøre/kg369351351462
Matrugøre/kg324324324427
Byggøre/kg319318318392
Havre øre/kg288328328380
Såkorn, byggøre/kg361,5361,5451,5451,5
Såkorn, havreøre/kg355355455455
Rødkløverfrøkr/kg75758686
Timoteifrøkr/kg27,3027,3032,5832,58
Høy, 100 kg presset varekr/100 kg220220240240
Melk fra produsentkr/100 liter425455508508

Historisk utvikling

NB: Endring f.o.m. august 2020. Produsentpris er pris til såkornavler. (Tidl: pris til kornhandler)