Med offisiell statistikk menes statistikk som omfattes av Nasjonalt program for offisiell statistikk 2024–2027. Landbruksdirektoratet er produsent av fem slike statistikker.

Landbruksdirektoratets offisielle statistikker:

Kvalitetskrav

Offisiell statistikk har egne kvalitetskrav, som er forankret i § 5 i statistikkloven. Den skal utvikles, utarbeides og formidles på en «faglig uavhengig, upartisk, objektiv, pålitelig og kostnadseffektiv måte». Den skal være «relevant, nøyaktig, aktuell, punktlig, tilgjengelig og klar, sammenlignbar og sammenhengende».

Kravene i statistikkloven er basert på Retningslinjene for europeisk statistikk. Dette er hjørnesteinen i det felles kvalitetsrammeverket for det europeiske statistikksystemet.

Basert på disse retningslinjene, gjennomfører Landbruksdirektoratet og andre produsenter av offisiell statistikk årlige kvalitetsevalueringer. SSB publiserer rapporter om kvalitet i offisiell statistikk og om kvalitetsevalueringen av produsentene av offisiell statistikk. Disse kan leses via lenkene nederst på siden.

Landbruksdirektoratet er representert i Utvalget for offisiell statistikk og jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten i våre offisielle statistikker.