Det er skader på eiendom som ikke kan forsikres ved en alminnelig forsikringsordning, som kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet. Du kan søke om naturskadeerstatning på våre nettsider.

Reduksjon i egenandelen for den statlige naturskadeordningen 9.11.2023 regjeringen.no

* Ny midlertidig forskrift for naturskader oppstått under Hans høsten 2023 (publisert 26.9.2023)

Skader som følge av ekstraordinær nedbør og flom kan gi rett til erstatning gjennom statens naturskadeordning. Søknadsfristen er tre måneder etter at skaden oppsto. 

Du finner mer informasjon om hva naturskadeordningen dekker og lenke til hva som dekkes av forsikringsselskapet på vår nettside for naturskadeerstatning.

Flom i Skjåk, foto_politiet..jpg
Flom i Skjåk. Foto: Politiet.

Dokumenter skadeomfanget 

Du bør iverksette tiltak for å begrense skader for eksempel ved å lede vekk flomvann fra bygninger og veier. Dokumenterte kostnader til slike tiltak kan under visse forutsetninger erstattes.  

I tillegg er det viktig å dokumentere skadeforløpet. Ta bilder underveis og noter forløpet. Tegn gjerne inn flom og skader på kart.  

Under finner du sentrale spørsmål og svar knyttet til naturskadeordningen og skader etter uværet «Hans». Listen oppdateres i henhold til nye spørsmål som kommer inn.

Spørsmål og svar