Uke 15, 2021

Ukentlig produsentpriser og målprisoppdateringer på poteter, grønnsaker og frukt

Ny kål og nye poteter fra utlandet utfordrer de norske lagringsvariantene

Norske poteter og norsk kål får konkurranse fra import, og omsetningen er lavere enn tidligere uker. Norske tomater blir snart å finne i butikkene.

Både gul og rød løk holder god kvalitet i butikk, og omsetningen er stabilt høy. Etterspørselen etter rødløk er større enn normalt, noe som gjør at det nærmer seg sluttsolgt med norsk vare. I enkelte grossistsystemer er de allerede over på import. Det er forventet en økning i produsentprisen på gul løk kommende uke. 

Den norske lagringskålen holder fremdeles veldig fin kvalitet, men omsetningen er lav i konkurranse med importkål. Det knytter seg spenning til den siste lagertellingen for sesongen, per 15. april, men det er ventet at det vil være norsk lagringskål tilgjengelig en god stund utover forsommeren. Lagrene av kålrot minker, men det er fremdeles godt med vare igjen. Omsetningen holder seg jevn, men flere røtter har innvendige kvalitetsutfordringer som har vært vanskelige å sortere ut på pakkeriene.

Omsetningen av gulrot er fortsatt høy, og kvaliteten er veldig god. Lagrene med knollselleri minker, men kvaliteten holder seg god.  

Veksthusgrønnsaker
Omsetningen av agurker i påskedagene har vært lavere omsetning enn tidligere, som følge av stengte butikker. Norsk produksjon dekker etterspørselen. Tradisjonelt spiser nordmenn mer agurker på våren og sommeren, og produsentene håper på fint og varmt vær i ukene som kommer sånn at salget tar seg opp. Produksjonen av norske tomater er i oppstartfasen og i løpet av noen uker vil det bli mer tomater i butikkene. Omsetningen av crispysalat holder seg jevn, og kvaliteten er god.

Poteter
De norske potetene får konkurranse med import, både nypoteter fra Israel og amadinepotetene har større omsetning i dagligvarebutikkene nå på vårparten. Omsetningen av norske lagringspoteter går ned sammenlignet med tidligere uker og er nå på om lag 800 tonn kommende uke. Tilgangen på poteter er ujevnt fordelt mellom landsdeler, og noen partier har blitt flyttet fra Trøndelag og sørover for å dekke behovet. Omsetningen av mandelpoteter hoder seg stabil, og det er ventet en oppgang i pris til produsent kommende uke.

Økologisk  
Omsetningen av økologiske produkter holder seg stort sett stabil. Det er import av økologisk gulrot for å supplere markedet. De norske økologiske agurkene har en lavere omsetning enn normalt for årstiden.

Tidligere oppdateringer