Uke 22, 2023

Ukentlige produsentpriser og målprisoppdateringer på poteter, grønnsaker og frukt

Sommergrønnsakene på vei inn

Mens beholdningene av lagergrønnsaker minker, er innhøstingen mange steder godt i gang. Etterspørselen etter norske varer er stor, særlig for veksthusgrønnsaker. Kvaliteten ser god ut mange steder.

Poteter
Lagrene av vanlige poteter begynner å tømmes, men man forventer å ha nok til overgangen til ny sesong. Nypoteter kommer rundt 10. juni. Det er noe mandelpotet igjen på lager som forventes å bli solgt. Etterspørselen etter småpotet er stor, noe som lover godt for omsetning av norsk vare framover. Kvaliteten på de norske varene beskrives som god.

Frilandsgrønnsaker
Omsetningen av asparges har gått litt nedover etter rød-dagene i mai.

Det nærmer seg tomt for både rødløk og gul løk på lager. Mens man tidligere forventet at man hadde for mye norsk løk, ser det nå ut til at det meste blir solgt. Høye løkpriser i Europa, særlig for gul løk, bidro til lite import og stor etterspørsel etter norsk vare. Det er forventet at det er tomt på lager for rødløk i uke 23, mens lagrene med gul løk holder trolig til ca. midten av juni. Ny norsk tørket løk forventes levert tidlig i august.

Lagrene av hodekål minker, og det selges fortsatt noe, særlig til industri. Innhøstingen av nykål er i gang, og markedet blir snart dekket med norsk vare. I Trøndelag vil det ta litt lenger tid før det kan høstes, derfor vil det flyttes kål fra andre regioner til Trøndelag. Kvaliteten ser veldig bra ut, med tunge og kompakte kålhoder. Det er stor etterspørsel etter nykål på denne tiden av året. Prisen settes ned med 2 kroner til 20 kroner for uke 23. Kinakål høstes allerede på Østlandet, og høstingen kommer i gang i Rogaland i helgen. Det er behov for mer voksetid i Trøndelag.

Innhøstingen av blomkål er i startgropa, og fra helga av øker den og det er forventet full markedsdekning fra midten av neste uke. Man har kommet lenger på Østlandet enn i Rogaland. Prisen settes ned til 17 kroner i uke 23.

Det er lite kålrot igjen på lager og svært begrenset med ny vare. Større mengder forventes på markedet først fra uke 24.

Det er omtrent nok gulrot på lager til å dekke overgangen til ny norsk sesong, men muligens marginalt for lite. Kvaliteten er veldig bra for å være på slutten av lagringssesongen. Etterspørselen er stor og det meldes om noen kapasitetsproblemer for å pakke nok. Omsetningen er som forventet. Ny vare i bunt forventes i uke 26, og kilovare i uke 27.

Det er norsk knollselleri på lager i noen uker til og kvaliteten er god.

Man forventer full markedsdekning av isberg- og romanosalat i løpet av uke 23. Prisen på romanosalat reduseres med 1,20 kroner.

Veksthusgrønnsaker
Tilgangen på norsk agurk er god, og omsetningen er høy.

Det er stor etterspørsel etter norske tomater, og alt som produseres, selges. Det må suppleres med noe import der det trengs, fortrinnsvis på småtomater.

Produksjonen og omsetningen av crispisalat fra veksthus er stor, men ikke alt som produseres, selges. Kvaliteten er god.

Det er også veksthusproduksjon av spisspaprika og kruspersille. Begge har god kvalitet.

Frukt og bær
Det høstes noe jordbær, men dette er fortsatt svært små mengder.

Økologiske varer
Markedssituasjonen er uendret. Omsetningen er stabilt lav.

Tidligere oppdateringer