Uke 2, 2022

Ukentlige produsentpriser og målprisoppdateringer på poteter, grønnsaker og frukt

Stabilt grøntmarked, men kostbart å produsere i veksthus

Frukt- og grøntmarkedet er stabilt for årstiden, og tilgangen på norske varer er god. Økte produksjonskostnader i veksthusnæringen kan føre til en produksjonsnedgang.

Norske agurker har fin kvalitet og produseres i større mengder enn ventet. Forbrukerne ønsker norske agurker, selv om prisen har gått opp. Det er behov for suppleringsimport. Produksjonen av tomater har et begrenset omfang i vinter. Tomatprodusentene mener at en vesentlig prisoppgang er nødvendig for at det skal være regningssvarende å produsere fremover.

Etterspørselen etter crispysalat er stor, og det blir importert salat for å supplere markedet. Foreløpig har det ikke vært mulig å oppnå en prisøkning til produsent for å kompensere for økte produksjonskostnader.

Poteter
Omsetningen av vanlige poteter og mandelpoteter er som forventet. Kvaliteten er bra. Selv om det er mer poteter på lager enn for ett år siden, er markedet i balanse. Produsentprisen for poteter vil trolig gå opp i neste uke.

Frilandsgrønnsaker
Lagerbeholdningene av gul og rød løk vil vare frem mot mai-juni, hvis kvaliteten holder seg. Per nå er kvaliteten god og omsetningen jevn. Kvaliteten på norsk purre er god, og omsetningen er som normalt. Det er planlagt for salg i utvidet norsk sesong.

Omsetningen av hodekål har vært litt treg hittil i januar, men begynner å ta seg opp. Kvaliteten er det ingen ting å si på. Omsetningen av rødkål er lav og jevn, noe som er vanlig for denne tiden av året. Det er noe mer kål enn normalt på lager, men mengdene er noe ujevnt fordelt i markedet. Fremdeles er det små mengder norsk spisskål i butikk.

Det er fortsatt rosenkål i Rogaland, og den selger på det jevne. Forsyningene vil trolig vare i noen uker til. Det er utsolgt for kinakål hos noen markedsaktører, mens andre vil ha til midten av februar, så lenge kvaliteten holder seg god nok.

Det er rikelig tilgang på gulrot, som for tiden har veldig fin kvalitet. Kvalitetssjekken på pakkeriene er grundig, for å unngå at røtter med tuppråte blir pakket. Omsetningen har vært noe lavere enn normalt i deler av landet. Tilgangen på kålrot er større i år enn i fjor, da det var tidlig sesongavslutning. Det betyr at markedet er bedre balansert, men mengdene er noe ujevnt fordelt mellom markedsaktører. I neste uke vil det trolig komme en oppgang i produsentprisen.

Omsetningen av knollselleri er på det jevne, og den har fin kvalitet til butikk. Mye tyder på at lagerbeholdningene kan bli justert noe ned. Det er rikelig med rødbeter på lager, delvis fordi serveringsmarkedet tar unna mindre enn normalt. Kvaliteten på rødbeter er god nå, men det blir trolig sortert ut røtter av dårligere kvalitet utover våren. Produsentprisen er ventet å gå ned i neste uke.

Frukt
Treg omsetning av norske epler kan være forbundet med dårlig eksponering i butikk. Det er fremdeles 400 tonn epler på lager, for salg utover vinteren. Fruktlagerinspektøren melder at omsetningen av norske epler for sesongen 2021 ligger på 9 100 tonn.

Økologisk
Omsetningen av økologiske grønnsaker er stabilt lavere enn planlagt. Det finnes lagerbeholdninger av de fleste norske lagringsgrønnsakene, og rikelig av hodekål, kålrot og gulrot sett opp mot omsetningen.

Tidligere oppdateringer