Uke 30, 2021

Ukentlige produsentpriser og målprisoppdateringer på poteter, grønnsaker og frukt

De beste morellene på ti år

Prisene for alle frukt og grønnsaker forblir uforandret i kommende uke. Mandelpotetene er å finne på markedet fra nå av. De norske morellene har særs god kvalitet og er de største på ti år.

Det aller meste er modent samtidig. Omsetning av salater, tomater og agurker er stor, men andre grønnsaker og poteter har lavere omsetning enn normalt.

Omsetningen av poteter er lavere enn planlagt. Det selges dog noe mer av småpoteter. Kvaliteten er god, selv om det foreløpig ikke er skallfaste poteter. Mandelpotetene kommer på markedet fra neste uke

Frilandsgrønnsaker
Omsetningen av sommerkål er stor i Trøndelag, men lav ellers i landet og særlig på Østlandet. Det nærmer seg slutten på sesongen for sommerkål, og nå starter hodekålsesongen (høstkål). Uke 30 er siste uka med målpris på sommerkål. Målprisen på hodekål starter i uke 40. Produksjonen av spisskål er større enn etterspørselen, og kvaliteten er bra.

Etterspørselen etter blomkål og brokkoli er lav for tiden, selv om kvaliteten er bra. Enkelte butikkjeder kjører kampanjer for å øke omsetningen. Med den lave etterspørselen, blir mer stående igjen på jordet. Omsetningen av kinakål er større enn det som er planlagt. Det som selges i butikk holder god kvalitet. Produksjonen er litt knapp sammenlignet med etterspørselen.

Kvaliteten på norske gulrøtter er god. Etterspørselen etter buntegulrøtter er så stor at produsentene knapt klarer å bunte ny vare, før alt er solgt. Etterspørselen etter buntegulrot er bedre enn kilosvare.

Sesongen for stilkselleri er godt i gang, men det er fremdeles mye import i butikkene som gjør det vanskelig å få inn norsk vare. Ny norsk kålrot blir liggende i butikkene, og kvaliteten forringes. Det er mye kålrot som av den grunn ikke har blitt høstet.

Kvaliteten på norsk vårløk er svært god, og omsetningen er jevn. Produksjonen dekker etterspørselen, med unntak av serveringsmarkedet som dekkes kun delvis. Norsk purre har allerede kommet i butikkene, og markedet dekkes over hele landet. Kvaliteten er god.

Markedet for salater er i balanse. Salget er stort og tilpasset etterspørselen. Unntaket er hjertesalat, der det er litt knapt med norsk vare. Isbergsalaten har jevn omsetning og fin kvalitet, men det er litt spenning knyttet til kvaliteten fremover etter værskifte og mye regn.  

Veksthusgrønnsaker
Etterspørselen etter norske agurker er høy, og produksjonen ikke tilstrekkelig til å dekke hele etterspørselen. Det er dermed nødvendig med litt suppleringsimport. Kvaliteten på den norske varen er veldig god. Omsetningen av agurker hittil i år var stor, til og med større enn i fjor, som var et rekordår.  

Omsetningen av norske tomater er stor, og det er behov for noe suppleringsimport av alle varianter. Årsaken til underdekning er sammensatt, og skyldes både høyere etterspørsel enn tidligere og litt mindre avling enn planlagt på grunn av noe redusert høstekapasitet. Kvaliteten på norske tomater er god.

Kvaliteten på norsk crispisalat er veldig god, og produksjonen er stor. Omsetningen er litt større enn planlagt, og det ser ut som om utfordringene man har hatt med arbeidskraft også vil bedre seg.

Frukt og bær
Produksjonen av norske jordbær nærmer seg slutten for mange produsenter, men noen forventer å høste ut august. Etterspørselen etter jordbær er stor, og det er behov for suppleringsimport. Avlingene av bringebær er store, særlig på Vestlandet, mens Østlandet sliter med senskader etter frost i vår. Mengdene er økende fremover.

Produksjonen av norske kjøttmoreller er ca. 30 prosent større enn tidligere prognosert. De pakkes for fullt, men kravene for hvor mørke de kan være er strenge, og en del vare risikerer å bli avvist når alt modnes samtidig. Kvaliteten er veldig fin i år og det er trolig de største morellene på ti år.

Økologisk  
Økologiske poteter er kommet på markedet og gulrøtter forventes å komme i neste uke. Det var avlingssvikt på deler av agurkproduksjonen. Omsetningen av økologiske varer holder seg stabil, det samme gjør prisene. Det er tilgang på urter, agurk og tomat fra veksthus og ulike salater fra friland.

 

Tidligere oppdateringer