Til hovedinnhold

Rapportere prisutjevningsordningen for melk

Meieriselskap som deltar i prisutjevningsordningen for melk, skal hver måned rapportere salg av produkter, og avregne tilskudd og avgifter.

Hvem skal rapportere?

Meieriselskap som deltar i prisutjevningsordningen, skal rapportere. Ordningen gjelder for meieriselskap som bruker mer enn 200 000 liter melk per år til produksjon av flytende melkeprodukter, eller 500 000 liter melk per år til produksjon av faste produkter. Med meieriselskap menes foretak som kjøper ubehandlet melk til foredling av melk og melkeprodukter. Ordningen gjelder ikke melk og biprodukter som foredles i utlandet, med mindre melken er produsert i Norge og melkeproduktet omsettes i Norge.

Om prosessen:

Viktige datoer

Rapporteringsfrist:

15 dager, regnet fra siste dag i måneden det rapporteres for.

Når du får svar på avregning:

månedlig.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?