Satser for 2023

Gjeldende fra 1. januar 2023 (dersom ikke annet er oppgitt).

Sist oppdatert 22. august 2023.

Avgiftene er oppgitt i kr per kg/liter, med mindre annet er oppgitt. (Kr per liter for melk)