Satser for 2024

Gjeldende fra 1. januar 2024 (dersom ikke annet er oppgitt).

Sist oppdatert 20. desember 2023.

Avgiftene er oppgitt i kr per kg/liter, med mindre annet er oppgitt. (Kr per liter for melk)