Her finner du oversikt over tollavgiftssatser for generelle nedsettelselser av tollavgiftssatser gitt i henhold til forskrift om administrative nedsettelser av tollavgiftssatser for landbruksvarer gitt med hjemmel i § 9-1 (1) a) i tollavgiftsloven. Preferanser for opprinnelsesprodukter fra GSP-området er ivaretatt ved endring av tollavgiftssatser. Siste periode fremgår av overskriftene under, men forrige periode og tollavgiftssats ligger også under samme overskrift.

Du kan også finne gjeldende tollavgiftssatser i tolltariffen på nett. Mer informasjon om bakgrunnen for vurderinger innen de ulike fagfeltene kan finnes i veilederne som er linket til nederst på siden.