Kvotene som fordeles etter søknad blir vurdert etter bestemte vilkår. 

Krav til deg som søker, opprinnelse og krav til bruk, er forskjellig for de ulike kvotene.

Du må sende søknad per epost til postmottak@landbruksdirektoratet.no innen den aktuelle søknadsfristen som vi annonserer under frister på våre nettsider og i nyhetsbrev fra Landbruksdirektoratet.

Du kan lese mer om hver enkelt kvote fordelt ved søknad under.